Μια φωτεινή μορφή

Δεν μου ήτο ολίγον γνωστός. Απ’εναντίας επί μακρά έτη και μετά πολλού ενδιαφέροντος, ως Ιεροκήρυξ εις τας Πάτρας, παρηκολούθησα εκ του πλησίον τόσον την φυσιογνωμίαν όσον και το πολυσχιδές και πολύπλευρον έργον του αειμνήστου και μακαριστού πλέον π.Γερβασίου Παρασκευοπούλου. Μορφή ομολογουμένως προφητική και ακητική, η οποία μετέδιδε παντού το σάλπισμα: …

ΈΝΑΣ ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΑΓΙΟΣ

Κάτω από την κόγχη του αγίου Βήματος ενός εξωκκλησιού, που αγναντεύει το Κάστρο του Ρίου και τα γυμνά βουνά της Ρούμελης, στα κράσπεδα της Πάτρας, αναπαύεται ο πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος. παπα – Βάσιος, όπως τον έλεγε ο λαός, που είχε στο στόμα τ’ όνομά του μέρα – νύχτα. Εκεί αναπαύεται …

Διαφωνία με έναν άγιο

Υπό Β. Μουστάκη Δεν είχα τη χάρη από το Θεό να συγχρωτισθώ τον αοίδιμο π. Γερβάσιο. Προσωπικά, είχαμε συναντηθή μια και μόνη …

«ΔΙΚΑΙΩΝ ΨΥΧΑΙ ΕΝ ΧΕΙΡΙ ΘΕΟΥ»

Υπό αρχιμ. Ιακώβου Λιαρομμάτη Ζήλος φλογερός, ιερή και διάπυρος φλόγα πίστεως, ουράνιος έρως έκαιε την εξαγνισμένην σου καρδιά. Αγών ιερός και έντιμος, …

Το έργο του ως εξομολόγος ψυχών

Ο Γέροντας ήταν ακούραστος. Εξομολογούσε ώρες ατελείωτες. Πολλοί άνθρωποι είχαν περάσει από το πετραχήλι του. Από τα προσφυγικά πήγαιναν και τουρκόφωνες για …