Ευχή επί τη φυτεία του συμβολικού δένδρου εν τω αγροκηπίω του Κατ. Σχολείου

20140522_101912

Ευχή που είχε γράψει ο Γέροντας

Ευχή που είχε γράψει ο Γέροντας

20140617_125235     ΕΥΧΗ ΔΕΝΔΡ.Κ.ΣΧ

Απαγγελία Διονύσιος Παν. Ρούβαλης