Σημεία κατά την Νεκρώσιμον ακολουθίαν

εξφλλ5

29η προς 30ην Ιουνίου! Εκοιμήθη εν Κυρίω ατενίζων την εικόνα της Θεοτόκου και προσευχόμενος προς Αυτήν παρακαλώντας Την , να παραλάβη την ψυχήν του. Την 29ην Ιουνίου διεδόθη από στόμα σε στόμα το : ” ο παπούλης είναι βαρειά”. Όλοι σχεδόν συγκεντρωθέντες εις το προαύλιον της Σχολής ανεβήκαμε στο δωμάτιόν του με θλίψιν , αλλά και με ελπίδα δια να ασπασθούμε το χέρι του και να πάρουμε για τελευταία φορά την ευχήν του. Τον αφήσαμε το βράδυ με συντροφιά τους αρμοδίους, τον πατέρα Ιερόθεον Τσαντίλη (πρώην Ύδρας) πνευματικό του παιδί, που είχε χειροτονήσει εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν της Ευαγγελιστρίας το 1959 αρχιμανδρίτην, με τον θεράποντα ιατρόν του Σωκράτην Κατσίνην, με τον πατέρα Θεοφάνην, ο οποίος τον ερώτησε: – πάμε πάτερ μου εις τον Άγιον Δημήτριον; – “Αύριο θα πάμε” του απήντησε.

Έμεινε ήσυχος, εξαντλημένος, αλλά και με διαύγειαν έως την 2αν ώραν μετά το μεσονύκτιον, ώραν που είχε ορισθή από τον ουράνιον Πατέραν να τερματισθή η επίγεια ζωή του και παρέδωσε το πνεύμα του.

Την επομένη μετεκομίσθη η σορός του  εις Αγιον Δημήτριον καθώς ήτο κανονικόν, εκεί που άρχισε το θεάρεστον έργον του. Ακολουθήσαμε όλοι την λυπηράν πομπήν διερωτώμενοι “τον παπούλη κηδεύομε;”. Η ελπίδα μας όμως δεν έλειψε και η άνωθεν παρηγορία μας σκίασε”.

Όταν εισήλθε η σορός του εις τον ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, όπου ήτο το κέντρο της ιεραποστολικής δράσεώς του, κατάπληκτος όλος ο κόσμος είδε τον κεντρικό πολυέλαιο να κινήται. Χαρακτηριστικά η κυρία Καρασπήλιου είπε: “είδα το μεγάλο πολυέλαιο να χαιρετάει τον παπούλη όταν μπήκε μέσα”….

… Όλοι όσοι τον γνώρισαν τον έκλαψαν σαν πατέρα, τον έθαψαν σαν πατριάρχη και τον τίμησαν σαν άγιο. Μέσα εις τον χείμαρρο των δακρύων, που πλημμύριζε τον ναό, όλος ο λαός ανεφώνησε με μια φωνή “άγιος, άγιος…”. Ήταν ο αντίλαλος του μεγάλου εκείνου πόθου, που είχε δια πρώτη φορά ανάψει εις την καρδιά του μικρού Γεωργίου, όταν εισήλθε εις την Εκκλησίαν της Παναγίας εις το Μοναστήρι της Κερνίτσης…

…Η εκδημία του άφησε μέχρι σήμερον ένα μεγάλο κενό εις την Μητρόπολη Πατρών

Αποσπάσματα από το βίβλίο: “Γερβάσιος, ο άγνωστος άγιος των ημερών μας και Φάρος των Πατρών”, του Παναγιώτου Αντ. Λόη