Και Αράτω Τον Σταυρόν Αυτού… τις ο σταυρός, ον έκαστος δέον να βαστάζη;

new-doc-8_2