Μια τόσο ξεχωριστή εξομολόγηση…

Ένας μοναχός του Αγίου Όρους που γνώρισε τον Γέροντα Γερβάσιο μας αφηγήθηκε…

Κάποτε ήρθε στο εξομολογητήριο του πατρός Γερβασίου ένα παιδί φτωχό και τυφλό που για να ζήσει πουλούσε ψιλικά πάνω σ’ ένα μικρό πάγκο που κουβαλούσε.

-Πάτερ, θέλω να εξομολογηθώ!

-Τι έκανες παιδί μου; Τον ρώτησε ο Γέροντας

-Αμαρτάνω, παπούλη! Επειδή είμαι τυφλός σκανδαλίζω κάποιους ανθρώπους και με κλέβουν, έτσι τους κάνω να αμαρτάνουν.

Ο Γέροντας Γερβάσιος δακρυσμένος του είπε:

“Παιδί μου, όταν θα πας στον Παράδεισο να προσεύχεσαι και για εμάς”