«Εμπόδια και πολλά μάλιστα δια να πλησίαση τις των Ιησούν»

Σε απλή γλώσσα αλλά και πολύ διδακτική, το Ιερό Ευαγγέλιο της ημέρας, ιστορεί πώς ο τυφλός της Ιεριχούς, υπερνίκησε πολλά εμπόδια, για να πετύχει το σκοπό του, που ήταν να πλησιάσει τον Ιησού. Πριν εισέλθουμε στο κυρίως μέρος του θέματος ας αφηγηθούμε συντόμως τα ιστορούμενα. Ο Κύριος Ιησούς , συνοδευόμενος από τους μαθητές του και πλήθος λαού πλησιάζει την θορυβώδη, εμπορική πόλη Ιεριχώ, κτισμένη στη δεξιά όχθη του Ιορδάνη ποταμού. Από το πλήθος του κόσμου που τον περίμεναν εκεί και αυτών που τον ακολουθούσαν  ήταν πολύ δύσκολο να ακουστεί ευδιακρίτως φωνή ή λόγος. Στα όρια της πόλης αυτής  καθόταν ένας τυφλός  που ζητούσε ελεημοσύνη. Ακούγοντας ότι διέρχεται ο Ιησούς, με φωνή μεγάλη, ελεεινώς και συγκινητικώς έκραζε: «Ιησού υιέ Δαβίδ, ελέησόν με!» Η θερμή αυτή παράκληση, η έκκληση αυτή αντί να συγκινήσει τους ακούοντας, αλλούς τους ερέθιζε, πολλούς τους σκανδάλιζε και σε άλλους προκαλούσε το φθόνο και την αγανάκτηση. Αλλά γιατί;

Μήπως η προσθήκη της φράσεως, εις την παράκλησή του : «Υιέ Δαβίδ»! Ναι! Διότι η δισύλλαβος αυτή φράση ενείχε βαρεια΄έννοια, μεγάλη σημασία και τρανή ομολογία ότι ο Ιησούς είναι εκείνος που θα αναστήσει την «πεπτωκυιαν σκηνήν του Δαβίδ». Είναι ο Μεσσίας! Αλλά την ομολογία αυτή δεν ανέχοντο να ακούσουν για τον Ιησού οι Φαρισσαίοι ούτε οι Γραμματείς, ούτε οι Αρχιερείς και το Μέγα Συνέδριο. Ακριβώς για αυτό το λόγο εμποδίζουν με θορύβους και άλλες φωνές να φθάσει μέχρι τον Ιησού η παράκληση αυτή του ελεεινώς κράζοντος τυφλού. Και την εμποδίζουν , γιατί εγνώριζαν ότι αν φθάσει μέχρι τον Ιησού η φωνή της εκκλήσεώς του, ο Ιησούς θα θεραπεύσει αυτόν και δια μέσου της θεραπείας θα επικυρώσει την πίστη και ομολογία του τυφλού. Αλλά ο τυφλός άνθρωπος με την ισχυρή θέληση και τη βαθειά πίστη, άνθρωπος με αρχές και πεποιθήσεις, άνθρωπος με χαρακτήρα , κράζει ακόμα ισχυρότερα, τονίζοντας περισσότερο το «Υιέ Δαβίδ», η φωνή του υπερισχύει, η δέησή του εισακούεται και βρίσκεται μπροστά από το Μεσσία του, προσκεκλημμένος και για την πίστη του λαμβάνει ότι ποθούσε και ζητούσε. Και κάτι περισσότερο: το φως της αλήθειας και τη χαρά του να βλέπει «ον επεθύμησαν ο Αβραάμ και οι Προφήται». Εχουμε μπροστά μας ζωντανή την εικόνα της δυνάμεως της πίστεως , της ισχυράς θελήσεως και της αποφασιστικότητας, που σημαίνει ότι: όλα τα εμπόδια θραύονται και συντρίβονται ή και υπερπηδώνται όταν ο άνθρωπος έχει σταθερή θέληση και βέβαιη πίστη…όποιος θελήσει να πλησιάσει τον Ιησού, να γνωρίζει ότι σε κάθε βήμα του θα ορθώνονται ογκόλιθοι και θα σηκώνονται μανιώδη κύματα και τείχη. Διότι δυστυχώς και σήμερα ο Ιησούς εξακολουθεί να είναι «σημείον αντιλεγώμενον» ….Και πώς θα υπερπηδήσει τα εμπόδια που υψώνονται σήμερα μπροστά του;;;Πρέπει να καταπολεμά οτιδήποτε απειλεί να εξασθενήσει ή κατασβέσει το πυρ της πίστεως. Να εργάζεται εντατικά, με πίστη και θέληση «πεφωτισμένη άνωθεν» ώστε να ταπεινώσει το μέγιστο εχθρό το ίδιο το εγώ του και την φιλαυτία του στην οποία φωλιάζει η φιλαρέσκεια και η ανθρωπαρέσκεια. Να κωφεύει προς κάθε διεστραμμένη ιδέα, κατήγορον της κατά Χριστόν ζωής και του λόγου του Θεού, που είναι ρήματα ζωής αιωνίου. Να ενισχύει τη θέλησή του σε αγαθά έργα εν Χριστώ Ιησού «πληρών και εκπληρών πάσαν Κυριακήν εντολήν και μισών πάσαν ραθυμίαν». Τέλος δε να μνημονεύει πάντοτε ότι ο θρίαμβος και η νίκη ανήκει εις τον νικήσαντα τον κόσμον, τον και δόντα ημίν την νίκην κατά πάσης προσβολής του εχθρού δια της προς τον Νικητήν πίστεως.

 

«Τεκνία – λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης- νενικήκατε τον πονηρόν», εν Χριστώ Ιησού. Οθεν θαρσείτε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΜΕΛΕΤΑΙ…» ΑΡΧ. ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ ΧΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Απόδοση: Χάδλα Παναγιώτα, Μορ. Βιολόγος, MSc, Υποψ.Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΠΠ
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον πνευματικό μου πατέρα Πρωτ. Παναγιώτη Δ. Ρούβαλη για τη δωρεά του ψυχωφελούς αυτού βιβλιου

 

πηγή: http://www.pentapostagma.gr/2013/12/gerontas-gervasios-paraskevopoulos.html#ixzz4CIGsyhro