«ΕΙΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ … ΥΠΕΣΤΡΕΨΕ ΜΕΤΑ ΦΩΝΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΟΞΑΖΩΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ»

Από την εορτή των Αγίων Θεοφανείων, η όλη προσοχή της Μητέρας μας Εκκλησίας στρέφεται στο πως θα προετοιμάσει τα τέκνα της για την υποδοχή της μεγίστης εορτής των εορτών, της εορτής του Αγίου Πάσχα… Το σπουδαιότερο και αναγκαιότερο μέσο για την άξια υποδοχή της πρώτης αυτής της Χριστιανωσύνης εορτής είναι γνωστό ότι είναι η Μετάνοια και η επιστροφή στον Κύριο. Πρώτη και κύρια πηγή της Μετάνοιας είναι η ευγνωμοσύνη. Ο παραβάτης και αμαρτωλός άνθρωπος οδηγείται στην αληθινή μετάνοια, αν καλλιεργεί το συναίσθημα της ευγνωμοσύνης, όταν συναισθανθεί τίνος την εντολή παρέβη, αλλά και πόσα οφείλει σε Εκείνον, τον οποίον με τις παραβάσεις του επίκρανε. Και πόσα δεν οφείλουμε στον αληθινόν μας ευεργέτη, τον Αγιον Θεόν; Έτσι λοιπόν η Εκκλησία μας έκρινε ορθό να μας προετοιμάσει σε μετάνοια σήμερα με ένα παράδειγμα ευγνωμοσύνης, πολύ συγκινητικού, που έχει ως εξής:

Διερχόμενος ο Σωτήρας μας από τη Σαμάρεια «εν τω πορεύεσθαι Αυτόν εις Ιερουσαλήμ, και εισερχομένου εις κώμην τινά, υπήντησαν  Αυτώ δέκα λεπροί άνδρες». Βλέποντας τον Ιησού να έρχεται από μακρυά «στησαν πόρρωθεν, κα ατοὶ ἦραν φωνν λέγοντες· ᾿Ιησοπιστάτα, λέησον μς.. Και απαντώντας ο Ιησούς λέει προς αυτούς : «Πορευθέντες πιδείξατε αυτος τος ερεσι. Κα γένετο ν τ πάγειν ατος καθαρίσθησαν»! Και αυτοί που ήταν ασθενείς από τη λέπρα τώρα είναι κατάλευκοι και ευχαριστοι σαν βρέφη απαλά, οι ακάθαρτοι και φυγάδες, εχουν τώρα πλήρη υγεία, επιστρέφουν χαρούμενοι στους κόλπους των οικείων τους. Τι χαρά! Τι αγαλλίαση! Και πώς καθαρίστηκαν και έγιναν υγιείς; «Κα γένετο ν τ πάγειν ατος καθαρίσθησαν»!  Γιατρειά χωρίς πόνο, αυτό είναι το μέγεθος της δωρεάς! Και κλαίνε, όχι πλέον για το βιο που δεν ζούσαν, αλλά από τη χαρά  της ίασής τους! Ας προσέξουν όμως μη , μέσα στη μεγάλη τους χαρά, μη λησμονήσουν τον ευεργέτη τους. Αραγε, θυμήθηκαν Αυτόν;

Από τους λόγους που άφησε να εξέλθουν από τα χείλη του ο ευεργέτης τους : «Οχ ο δέκα καθαρίσθησαν; ο δ ννέα πο; οχ ερέθησαν ποστρέψαντες δοναι δόξαν τ Θε ε μ  λλογενς οτος» συνάγεται ότι εκ των δέκα καθαρισθέντων και ιασθέντων , ένας μόνος και αυτός Σαμαρείτης, επέστρεψε να δοξάσει το Θεό και ευχαριστήσει τον ευεργέτη του και εκδηλώσει τα ευγνώμονα αισθήματά του. Επέστρεψε «κα πεσεν π πρόσωπον παρ τος πόδας ατο εχαριστν ατ». Η επιστροφή του αυτή είναι αρχή της σωτηρίας του.  Επέστρεψε για να ευχαριστήσει και η επιστροφή του αυτή ελογίσθη για αυτόν σε δικαιοσύνη, σε σωτηρία, για αυτό και άκουσε «᾿Αναστς πορεύου·  πίστις σου σέσωκέ σε».  Επέστρεψε και η ευγνώμων αυτή επιστροφή του χάρισε, όχι μόνο τη σωματική του υγεία, αλλά και την ψυχική του σωτηρία, διότι την ευγνώμονα αυτού διάθεση και επιστροφή δέχθηκε ο Θείος Ιατρός ως επιστροφήν του προς τον Θεό, ως αρχή μετανοίας και μετάνοια αληθινή, ως μαρτυρία και δείγμα ότι θελει στο εξής να ζει όχι όπου η λέπρα και η δυσωδία, αλλά όπου η ευωδία και ο Θεός. Ο ευλογητός Κύριός μας και την ελάχιστη κίνηση ή διάθεση προς το αγαθό δέχεται ως μετάνοια προς σωτηρία, πόσο μάλλον κάθε επιστροφή προς απόδοση ευχαριστίας στους ευεργέτες ή εκδήλωση ευγνωμοσύνης προς αυτούς, διότι κάθε εκδήλωση ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας προς ευεργέτας, είναι τρανό μαρτύριο των αδυναμιών, ελλείψεων και αναγκών μας και βεβαίωση ότι χρήζομεν βοηθείας. Αλλά όπου υπάρχει αυτή η συναίσθηση και επίγνωση, εκμηδενίζεται ο πραγματικός εχθρός του ανθρώπου, ο εγωισμός, και εγκολπώνεται η ταπεινοφροσύνη. Αλλά όπου μετάνοια αληθινή εκεί και επιστροφή προς το αγαθό, εκεί και σωτηρία, άρα : επειδή η ευγνωμοσύνη και η απόδοση των οφειλομένων  περικλείει τα θεμέλεια της μετάνοιας, την ταπείνωση «ταπεινοίς δε δίδωσιν χάριν ο Θεός», κάθε ευγνωμοσύνη ή εκδήλωση ευγνωμοσύνης είναι πηγή αληθινή μετάνοιας και σωτηρίας

Απόσπασμα από το βιβλίο: Ευσεβείς Μελέται… Αρχ. Γερβασίου Παρασκευοπουλου