«Μέγα εμπόδιο προς σωτηρίαν η προσκόλλησις εις τον πλούτον»

Και πάλι ο πλούσιος είναι το θέμα του σημερινού Ευαγγελίου, αλλά πλούσιος όχι άφρων και ασεβής, αντιθέτως μάλιστα  αυστηρός  και ακριβής τηρητής των δέκα εντολών του Μωσαϊκού νόμου και άνθρωπος που φρόντιζε για την ψυχική του σωτηρία. Πλούσιος, που δεν δυσκολεύθηκε γονυπετής να ρωτήσει τον Ιησού για την αιώνια ζωή. Πλούσιος, αλλά εν μέσω του πλούτου του και των επίγειων αγαθών και παρ’όλη του τη νεότητα – εκ νεότητός του εφύλαξε όλες ανεξαιρέτως τις εντολές του Θεού. Μακαριστός ο πλούσιος τούτος για όλα αυτά, αξιολύπητος όμως , διότι ενώ είχε επιβληθεί για όλα αυτά στον εαυτό του, ώστε να είναι και να γίνει ανώτερος των παθών και αδυναμιών του – όσες κατατρέχουν και μαστίζουν τις σημερινές κοινωνίες και μάλιστα την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει – ήταν παρόλα αυτά υποδουλωμένος  εις τα χρήματά του και τα κτήματά του. Πλούσιος που ενώ νίκησε το μέγιστο εχθρό της νεότητος και κάθε ηλικίας, τη σάρκα, ηττήθηκε από το χρυσό και το χώμα των κτημάτων και χρημάτων του. Τέλος, πλούσιος που ενώ εθριάμβευσε κατά πάσης κατεύθυνσης σαρκικών απολαύσεων και νίκησε την ομορφιά της επιθυμίας και τα θέλγητρα, αλλοίμονο! ηττήθηκε από τους φθαρτούς θησαυρούς του!

Η προσκόλληση και προσήλωση του ανθρώπου στα υλικά αγαθά, είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο της σωτηρίας της ψυχής. Έχουν τόση ελκυστική δύναμη ο πλούτος, τα χρήματα, τα υλικά αγαθά, τα κτήματα ώστε σχεδόν πάντοτε – διότι υπάρχουν και εξαιρέσεις – να ελκύουν αυτόν που επιθυμεί να τα αποκτήσει και να αφοσιωθεί σε αυτά, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να αφομοιώνονται, να συνδέονται τόσο στενά και ισχυρά σε αυτά και να είναι ευκολότερο να αποσπάσει κανείς τη ζωή από τον άνθρωπο αυτό, παρά τα πλούτη του! Τούτο το μαρτυρεί η ιστορία, το βεβαιώνει η καθημερινή πείρα, το επισφραγίζει σήμερα το ιερό Ευαγγέλιο. Πόσες φορές δεν είδαμε ανθρώπους να πεθαίνουν για τις ιδιοκτησίες τους; Πόσες φορές δεν είδαμε πλουσίους να παρακολουθούν τους άπιστους και φυγάδες φίλους τους, να αυτοκτονούν αφαιρώντας τη ζωή τους, μόνο διότι εγκαταλήφθησαν από τον πλούτο; Πόσες φορές δεν είδαμε τη ζωή να δίνεται για το χρήμα;
Δυστυχώς αυτός είναι ο πλούτος και ακριβέστερα η προσκόλληση και η επ” αυτού ελπίδα. Όταν ο πλούτος και η ελπίδα σε αυτόν προσπαθούν να χωρίσουν τον άνθρωπο από την αιώνια ζωή, από την αληθινή και πραγματική ζωή, οφείλει ο άνθρωπος να απέρχεται λυπούμενος όχι από την αιώνια ζωή αλλά από τους θησαυρούς του, διότι και η απόκτηση της αιωνίου ζωής έχει δικαιώματα και απαιτεί θυσίες και ζητεί και αξίζει να προτιμάται του πλούτου.
Ο σημερινός νεαρός άρχοντας, καλώς κατανόησε τι είναι αιώνια ζωή και ποια η αξία αυτής και για αυτό ζητεί να μάθει, τι πρέπει να κάνει τι πρέπει να κάνει για να κερδίσει την αιώνια ζωή. Αλλά όταν λαμβάνει την κατάλληλη απάντηση, να θυσιάσει δηλαδή τον πλούτο του, το φθαρτό και άστατο για χάρη της αιωνίου ζωής, αυτός προτιμά τον πλούτο και υποτιμά την αιώνια ζωή και όχι μόνο τούτο αλλά απέρχεται λυπούμενος, διότι ήταν πολύ πλούσιος, το οποίο σημαίνει ότι πολύ δύσκολα εισέρχονται στη Βασιλεία του Θεού αυτοί που κατέχουν χρήματα-πλούτο. Όχι γιατί δεν καταλαβαίνουν που υπάρχει το αληθινό συμφέρον τους, αλλά διότι δεν μπορούν να λυθούν από τα δεσμά του επίγειου πλούτου. Προσκολλημένοι στα επί της γης και για τη γη! Σπάστε σας παρακαλώ τις αλυσίδες της δουλείας αυτής. Καταργήστε την λατρεία της ύλης και των θησαυρών αυτής. Υψωθείτε υπεράνω αυτών για την αληθινή ζωή. Ναι! Χάρη της αιωνίου ζωής, χάρη της άνω ζωής και πλούτος και χρήματα, θησαυροί και κτήματα «ες κόρακας». Και σε εκκλησιαστικότερο και ευπρεπέστερο λόγο: «το αργύριο» μαζί με τις απολαύσεις του «ας χαθεί» για χάρη του μόνου αγαθού!

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ : «ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΜΕΛΕΤΑΙ…» του π. Γερβασίου Χαρ. Παρασκευοπούλου
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον πνευματικό μου πατέρα Πρωτ. Παναγιώτη Δ. Ρούβαλη, για τη δωρεά του ψυχωφελούς αυτού βιβλίου
Απόδοση στη νεοελληνική: Χάδλα Παναγιώτα

πηγή: http://www.pentapostagma.gr/2013/11/gerontas-gervasios-paraskevopoulos_24.html#ixzz4CIHzJr3R