ΤΗ Η” ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΥΚΑ

«ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΗΛΘΕ, ΠΕΙΡΑΖΩΝ ΑΥΤΟΝ»
Ο νομικός του σημερινού Ευαγγελίου προσέρχεται στον Κύριο, για να προκαλέσει συζήτηση μαζί Του, με σκοπό να τον παγιδεύσει. Δεν πλησιάζει το Διδάσκαλο επιθυμώντας την ψυχική του ωφέλεια , αλλά μέσα από ερωτήσεις που φαινομενικά είναι καλές και δικαιολογημένες, κατά βάθος όμως γεμάτες δόλο και υποκρισία και αυτό για να επιτύχει με πλάγιους και δόλιους τρόπους τους σκοπούς του. Για το ασφαλέστερον της επιτυχίας μάλιστα, δε διστάζει να χρησιμοποιήσει και λόγια της Αγίας Γραφής. Ο τρόπος αυτός δεν λείπει και δεν περιορίστηκε μεταξύ των τότε Γραμματέων και Φαρισαίων , αλλά συναντάται και σήμερα, αφού και στις μέρες μας εκλείπει η ειλικρίνεια και η ευθύτητα και το κακό αυτό εμφανίζεται πολλές φορές και μεταξύ θεοφοβουμένων και τιμίων ανθρώπων! Όπως ο νομικός του Ευαγγελίου, έτσι συμπεριφέρονται και πολλοί, ανάμεσα σε αυτούς και ευλαβεστάτοι χριστιανοί, στις συναναστροφές τους , προς τους γείτονες, συμπολίτες, οικείους τους…ακόμα και τους εξομολόγους τους! και μιμούμενοι το νομικό του Ευαγγελίου , με κάθε τρόπο μηχανεύονται, πως θα αρπάξουν από το στόμα των αφελεστερων λόγο, είτε για το δικό τους συμφέρον, είτε για άλλους σκοπούς.  Πλησιάζουν και με ερωτήσεις, συνήθως λοξοειδούς τύπου και με επιτυδευμένους ελιγμούς επιδιώκουν ότι και ο νομικός του Ευαγγελίου, συζητούντες ή ακούοντες ή επερωτώμενοι, για αυτό είναι ανάγκη να προσέχουμε τις φράσεις μας και τον τρόπο ακόμη και τον τόνο των λόγων μας και όταν ακόμα είναι επιβεβλημένη και ενδεδειγμένη η απάντηση, διότι συνηθέστατα παγίδα ισχυρά του ανθρώπου είναι η ίδια του η γλώσσα. Πρέπει να απαντάμε μετά από πολλή σκέψη και μεγάλης συνέσεως, χωρίς ποτέ να λησμονούμε το Γραφικόν: «παντί ἀνθρώπῳ μὴ ἔκφαινε καρδίαν σου«…
πόσοι όμως από εμάς είτε αδιαφορούντες, είτε μη μελετήσαντες το βάθος της αντεπερωτήσεως του Κυρίου «ἐν τῷ Νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις;»  ή το αγιογραφικόν «πρόσεχε σεαυτῷ«, διότι διαβαίνεις εν μέσω πολλών παγίδων, ρίπτουμε τους εαυτούς μας εις πειρασμούς  με την απρόσεκτη και αχαλίνωτη γλώσσα μας; Πόσοι αφελέστατοι ανοίγουμε την καρδιά μας διάπλατα στον κάθε τυχόντα και άγνωστο; προσέξτε αυτούς που ομοιάζουν του σημερινού Ευαγγελίου…σε πλησιάζει καποιος στο δρόμο ή σε φιλικό σπίτι ή σε συνάντηση, όχι για να ανοίξει επωφελή συζήτηση μαζί σου, αλλά για άλλους σκοπούς που επιδιώκει και συ δεν βλέπεις ούτε την παγίδα, ούτε διακρίνεις την πρόθεση ή ανοίγει και προκαλεί συζήτηση για την οποία εσύ δεν είσαι προετοιμασμένος  για να αρπάξει λόγο  ή αποσπάσει μυστικό ή διερευνήσει τα εντός σου. Τέλος, προσέξτε άλλους που μέσα από σκοτεινούς δρόμους και ανύποπτα θέματα και τεχνικότατες θεωρίες και δολιότατα προπαρασκευάσματα, σε προκαταλαμβάνουν , σε προδιαθέτουν υπέρ των δολίων επιδιώξεών τους. Ναι! υπάρχουν ομιλίες και συζητήσεις , μέσω των οποίων ευκολότατα «ψαρεύουν» οι άνθρωποι αυτοί. Τι ενδείκνυται τότε;;;
προσοχή! μετρημένα και καλώς ζυγισμένα λόγια, με πολλή φρόνηση επιφυλάξεως και το ασφαλέστερο: σιωπή ή αναβλητική απάντηση ή και εντεπερώτηση, στο πνεύμα και νόημα αυτής του Κυρίου στο σημερινό Ευαγγέλιο….
προσέχετε διότι αυτοί οι δολιοτρόποι είναι τόσο θρασείς και δύσκολα παραιτούνται του βδελυρού έργου τους…
«Μή παντὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλά δοκιμάζετε τά πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν«
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ :»ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΜΕΛΕΤΑΙ…» ΑΡΧ. ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ ΧΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Απόδοση στη νεοελληνική: Χάδλα Παναγιώτα
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον πνευματικό μου πατέρα Πρωτ. Παναγιώτη Δ. Ρούβαλη, για τη δωρεά του ψυχωφελούς αυτού βιβλίου