«Μόνον παρά τους πόδας του Ιησού σωφρονεί αληθινά ο άνθρωπος»

Ποιος δεν συγκινείται  και μόνο στο άκουσμα, ότι συνάνθρωπός μας, όπου «εκ χρόνων ικανών, ιμάτιον ουκ ενεδιδύσκετο και εν οικία ουκ έμενεν«, να κάθεται σήμερα στα πόδια του Ιησού «ἱματισμένος καὶ σωφρονῶν«; ποιος δεν δακρύζει , βλέποντας τούτο τον άνθρωπο που «ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν ἀλλ” ἐν τοῖς μνήμασιν» ήρεμο και ήσυχο στα πόδια του Ιησού και εν μέσω των μαθητών Αυτού; Αλλά και πόσες απορίες και ερωτηματικά δεν προβάλλουν για την απότομη και απροσδόκητη αυτή μεταβολή του ανθρώπου «ὅς εἶχε δαιμόνια ἐκ χρόνων ἱκανῶν«…

Γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή πως  είδε ο ουράνιος Πατέρας, ότι οι πρωτόπλαστοι μετά την παράβαση «ἔρραψαν φύλλα συκῆς και ἐποίησαν ἑαυτοῖς περιζώματα, διότι ἔγνωσαν ὅτι ἦσαν γυμνοί και ἠσχύνοντο». Ο ουράνιος Πατέρας όμως «ἐποίησε τῷ Ἀδάμ και τῇ γυναικί αὐτοῦ χιτῶνας δερματίνους και ἐνέδυσεν αὐτούς». Εάν τα περιζώματα που εποίησαν οι πρωτόπλαστοι αρκούσαν για την επικάλυψη της ασχημοσύνης τους και προς ευσχημοσύνη, δεν θα έφτιαχνε για αυτούς ο Κύριος άλλα ενδύματα, ούτε θα ενέδυεν αυτούς ο ίδιος! Εάν ο Κύριος αντικατέστησε τα περιζώματα από φύλλα συκής και τα αντικατέστησε με χιτώνες και μάλιστα δερμάτινους, για το αδιαπέραστον και στέρεον…ποια δικαιολογία έχουν που έκαναν τη γύμνια τους εμφανέστερη και προκλητικότερη με τα σκανδαλώδη λακωνικά – κατά τον Προφήτη Ησαϊαν – περιζώματα; Και πάλι ερωτώ: όταν σήμερα, είτε από τα ιερά Ευαγγελικά κείμενα, που θα αναγνωσθούν κατά τη θεία Λειτουργία, είτε από τα θεία Κηρύγματα, μαθαίνουμε ότι όμοιος άνθρωπός μας, απαλλάχθηκε της λεγεώνος των δαιμονίων και ευθύς είδε την αγέλη των χοίρων να γκρεμίζεται στη θάλασσα και αμέσως να πνίγεται, ο άνθρωπος αυτός έσπευσε παρά τους πόδας του Ιησού κλπ, ερωτώ: τι πρέπει να πράξουν αυτοί που χτυπούν τη συνείδηση των αδυνάτων στην πίστη και οδηγούν πολλούς στην απώλεια με τα μη πρέποντα παραδείγματά τους;;; Δεν πρέπει να μιμηθούν τον δαιμονόπληκτο του Ευαγγελίου και να δεχθούν μάλιστα και το έργο που ανέλαβε ο θεραπευθείς, όπως: πώς γιατρεύτηκε να διηγηθεί στους συμπολίτες του προς διόρθωση και σωφρονισμό αυτών;
Αντί ημετέρας πτωχής και σε τόνο και σε έκφραση, παραθέτω αυτούσιο προτροπή μεγάλου νεωτέρου ιεροκήρυκος, του αειμνήστου Πρωτοπρ. Κ. Καλλινίκου «Ἴδετε τὸν ἄνθρωπον, ἀφ’οὗ τὰ δαιμόνια ἐξεληλύθει, ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρά τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ«. Θαυμάστε την αιφνίδια μετατροπή τους παραφόρου σε ειρηνικό, του γυμνού σε ευπρεπισμένο, του δυσώδους σε ευώδη, του δούλου του διαβόλου σε απελεύθερο του Θεού, του αποτρόπαιου σε μαθητή του Χριστού, κηρύσσοντα σε όλη την πόλη όσα εποίησε σε αυτόν ο Ιησούς! Ω! πόσο ωραία είναι τα δημιουργήματα της Θείας Χάριτος! Πόσο σεμνά!…Φτάνει πλέον η αμαρτία και η παραφορά χριστιανέ μου! Ελα πλέον και κάθισε όπως ο απαλλαγμένος δαιμονόπληκτος , ιματισμένος και σωφρονών στα πόδια του Ιησού. Να είσαι στο εξής ιματισμένος στις σκεψεις σου, ιματισμένος στους λόγους σου, ιματισμένος στα ενδύματά σου, ιματισμένος στα βιβλια σου, ιματισμένος στα θεάματά σου, παντού και πάντοτε ιματισμένος!  Μην επιτρέψεις στον εαυτό σου βορβορώδεις σκέψεις , μη συναναστρέφεσαι με παλαιούς φίλους της ασωτείας σου, μη λες αισχρά λόγια, μη φοράς άσεμνα ρούχα, μη διαβάζεις ανήθικα βιβλία, μη βλέπεις βλαβερά θεάματα. ΦΟΡΑ ΠΑΝΤΟΎ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟ ΓΑΜΗΛΙΟ ΕΝΔΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ! ΝΑΙ! Για να γίνεις ευωδία του Χριστού ἐν τοῖς σωζομένοις και οὐχί ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις . Τέλος, μιμήσου των τέως δαιμονιζόμενον της πόλης των Γεργεσηνών.

 

πηγή: http://www.pentapostagma.gr/2013/10/gerontas-gervasios-paraskevopoulos-3.html#ixzz4CIKF5LmJ