Συγγράμματα Γέροντος Γερβασίου Χαρ. Παρασκευοπούλου

20131013_232630 20131013_232852 20131017_203226

Ο βιβλικός και θαρραλέος ιεροκήρυξ που αγάπησε το λαό του Θεού μέχρι θανάτου και εργάσθηκε-κατά Θεία Πρόνοια- στην Πάτρα μεόλη τη δύναμη της ψυχής του, δεν άφησε μόνο το ακτινοβόλο και άγιο παράδειγμά του,αλλά κατέλιπε εις ημάς ως πολύτιμο παρακαταθήκη και γραπτά κείμενα, τα οποία εξακολουθούν να μας νουθετούν και να μας διδάσκουν, διότι έχουν την πνοή του Παναγίου Πνεύματος. “Δεν ησχολήθη συστηματικώς με την συγγραφήν, παρά το εύχυμον εις τούτο τάλαντόν του. Επροτίμα να ομιλεί παρά να γράφει. Όλως περιστατικώς αλλά ανελλιπώς εδημοσίευεν εις εφημερίδας και περιοδικά  των Πατρών και της Πρωτευούσης- σύντομα ως τα πολλά άρθρα επί θεμάτων αμέσως ενδιαφερόντων τον ευαγγελισμόν του λαού”, γράφει ο βιογράφος του Μακαριστός Μητροπολίτης Ύδρας π.Ιερόθεος. Ο π.Γερβάσιος ως θεολόγος και κληρικός ανήκει στην πατερική χορεία. Ήτο γνώστης όσον ολίγοι της Αγίας Γραφής , της πατερικής διδασκαλίας και των Ιερών Κανόνων της Εκκλησίας. Είχε ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο, τον οποίο εχειρίζετο με απόλυτο άνεση και κατηχούσε το λαό…. (απόσπασμα από το βιβλίο: ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ο άγνωστος άγιος των ημερών μας και Φάρος των Πατρών, του Παναγιώτου Αντ. Λόη)

Οι κύριες γραπτές εργασίες που άφησε ο ιερός Πατέρας είναι:

  • τα βοηθήματα κατηχητικών μαθημάτων
  • Ευσεβείς Μελέται – επί των κατά Κυριακήν ευαγγελικών αναγνωσμάτων και άλλων τινών εορτίων μελετών
  • Επίκαιρα Προβλήματα – υπό το φως των Ιερών Κανόνων
  • Ερμηνευτική επιστασία επί της Θείας Λειτουργίας