Περί του καλού ποιμένος (Απόκρισις Ιεροδιακόνου τότε π.Γερβασίου ως Ιεροσπουδαστού Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής)

Ποιμήν καλός είναι, όχι ο κατ’ επάγγελμα τυπικώς ενασκών τα καθήκοντά του, αλλά ο ολοψύχως και ενσυνειδήτως αφιερωμένος εις την Εκκλησίαν, που αδιάκοπα αγωνίζεται να κάμη βίωμα του ποιμνίου τους τα υποθήκας του Ευαγγελίου και των Γραφών υπεισερχόμενος εις τας ουσίας και εκλαϊκεύων αυτάς. Ο στηλιτεύων τας αντιδράσεις και αντιμετωπίζων …