Τα Κατηχητικά Σχολεία

29 Απριλίου 1923, ημέρα Κυριακή, ο π. Γερβάσιος ίδρυσε με τον ενθουσιασμό των αλιέων της Γαλιλαίας, εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Δημητρίου Πατρών, εις τον οποίον εφημέρευε, τα πρώτα στην Πάτρα, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα οργανωμένα Κατηχητικά σχολεία, τα οποία έθεσε υπό την άμεσο εποπτεία του Μητροπολίτου Πατρών. …