Η διαθήκη του π. Γερβασίου Παρασκευοπούλου Διευθυντού της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών

Η ιδιόγραφος διαθήκη μου ως Διευθυντού της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών (Πρώην Κ.Σ.Θ. αγίου Δημητρίου). Εις το υπερύμνητον όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, της αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος. Την πίστιν ταύτην ομολογών και διακηρύσσων χωρώ εις την σύνταξιν της Πνευματικής διαθήκης μου επί τω …