«Συ δε νηστεύων…» Ότι η λειχουδιά δεν είναι νηστεία

Ενώ η Εκκλησία μας, από της π. Δευτέρας προσκαλεί ημάς εις νηστείαν, «νηστεύσωμεν νηστείαν  δεκτήν, ευάρεστον τω Κυρίω», λέγουσα. Ενω από της  π. Τετάρτης δια του προφήτου Ιωήλ προσκαλεί εις τούτο και αυτούς τους νεονύμφους, ίνα καταλείψωσι τον νυμφικόν θάλαμον. Ενώ από της π.Παρασκευής υπενθυμίζει εις ημάς την αναγκαιότητα και …

Ανδρέας ο Πρωτόκλητος, ο Φιλάδελφος

ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ, Ο ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ Πολλοί τίτλοι προς διάκριση ή ανάδειξη επινοήθηκαν και απεδώθησαν σε εξέχουσες προσωπικότητες και αρκετοί από αυτούς είναι όντως επιτυχείς και διδακτικοί και κατάλληλοι για νουθεσία, διότι περικλείουν νοήματα και αρετές, των οποίων η μίμηση και εφαρμογή εξυπηρετούν κάθε κοινωνία ανθρώπων, ιδιαιτέρως τις χριστεπωνύμους.  Ένας από …

Περί Οικονομίας της Νηστείας

Επί του Ιερού Ευαγγελίου «Συ δε νηστεύων…» Χωρεί οικονομία της εις την περί νηστείας αλήθειαν; Ότι ο περί Νηστείας ιερός θεσμός και Αλήθεια, είναι θεσμός και αλήθεια πάντων των θρησκευμάτων, μηδ’ αυτών των ειδωλολατρικών τοιούτων εξαιρουμένων –  και μάλιστα υπ’ αυτήν την αυστηράν εν κυριολεξία έννοιαν και ερμηνείαν αυτής, τούτου …