Συγγράμματα Γέροντος Γερβασίου Χαρ. Παρασκευοπούλου

Ο βιβλικός και θαρραλέος ιεροκήρυξ που αγάπησε το λαό του Θεού μέχρι θανάτου και εργάσθηκε-κατά Θεία Πρόνοια- στην Πάτρα μεόλη τη δύναμη της ψυχής του, δεν άφησε μόνο το ακτινοβόλο και άγιο παράδειγμά του,αλλά κατέλιπε εις ημάς ως πολύτιμο παρακαταθήκη και γραπτά κείμενα, τα οποία εξακολουθούν να μας νουθετούν και …