Το Θαύμα του Αχειροποιήτου Σταυρού

Ο ολυμπιονίκης του πνεύματος π.Γερβάσιος που έχει τον «χριστόν ένδον μεμορφωμένον» χαριτώθηκε από την Αγία Τριάδα και επιτελούσε θαύματα εν τη ζωή. Δαιμονόπληκτοι , βασανιζόμενοι από ακάθαρτα πνεύματα, ελυτρώθησαν κατά την ομολογία αυτών , τούτων των πρώην ασθενών. Δαιμονόπληκτοι που κραυγάζουν «Γερβάσιε μ’  έκαψες», τον αποκαλούσαν καψάλη» και «Γεράσιμο». Είναι …

“Μη κλαίετε” Πολύ ωφέλιμα τα δάκρυα και η λύπη…

Κάθε οδύνη, που έχει ηθική βάση, και πηγάζει από την καρδιά, με πολλούς και διαφόρους τρόπους ωφελεί τον άνθρωπο, καθώς και την ευσπλαχνία του Θεού έλκει προς αυτόν. Διότι όταν ο άγιος και ΄δικαιος Θεός δει ότι ο δοκιμαζόμενος και θλιβόμενος άνθρωπος λυγίζει είτε από ψυχικό πόνο, είτε από σωματικούς …

“Ο έχων ώτα ακούειν, ακουέτω” – Η αξία της ακοής…

Εάν η όραση είναι η απαραίτητη αίσθηση για να βλέπουμε και να έχουμε σαφή αντίληψη παντός αισθητού του κόσμου τούτου, κατά μείζονα λόγον η ακοή είναι αναγκαία για την άμεση επικοινωνία με τον πνευματικό κόσμο, επίγειο και επουράνιο, και μάλιστα με τον Πατέρα των πνευμάτων και πάσης σαρκός. Για τούτο …

«Μόνον παρά τους πόδας του Ιησού σωφρονεί αληθινά ο άνθρωπος»

Ποιος δεν συγκινείται  και μόνο στο άκουσμα, ότι συνάνθρωπός μας, όπου «εκ χρόνων ικανών, ιμάτιον ουκ ενεδιδύσκετο και εν οικία ουκ έμενεν«, να κάθεται σήμερα στα πόδια του Ιησού «ἱματισμένος καὶ σωφρονῶν«; ποιος δεν δακρύζει , βλέποντας τούτο τον άνθρωπο που «ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν ἀλλ” ἐν τοῖς μνήμασιν» ήρεμο …

«…απέλαβες συ τα αγαθά σου εν τη ζωή και Λάζαρος ομοίως τα κακά…»

…ΕΤΙΜΩΡΕΙΤΟ ΟΧΙ ΔΙΟΤΙ ΗΤΟ ΠΛΟΥΣΙΟΣ, ΑΛΛΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΣΠΛΑΧΝΙΑΝ ΤΟΥ… Παραστατικότατα περιγράφει σήμερα το Ιερό Ευαγγέλιο τη διπλή ζωή κάθε ανθρώπου, πλουσίου και πτωχού. Την εδώ βιοτή και τη μετά θάνατον αιώνια ζωή. Kαι τούτο διότι η ζωή του ανθρώπου επεκτείνεται και πέρα του τάφου, εις τους απεράντους αιώνας των …

«μη παντι πιστεύετε, άλλα δοκιμάζειτε τους μεθ’” ων συζητείτε…»

ΤΗ Η” ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΥΚΑ «ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΗΛΘΕ, ΠΕΙΡΑΖΩΝ ΑΥΤΟΝ» Ο νομικός του σημερινού Ευαγγελίου προσέρχεται στον Κύριο, για να προκαλέσει συζήτηση μαζί Του, με σκοπό να τον παγιδεύσει. Δεν πλησιάζει το Διδάσκαλο επιθυμώντας την ψυχική του ωφέλεια , αλλά μέσα από ερωτήσεις που φαινομενικά είναι καλές και δικαιολογημένες, κατά βάθος …

«Μη αμνημονωμεν ότι, ταύτη τη νυκτί την ψυχήν μας απαιτούσιν οι πονηροί δαίμονες»

Οι ειδικοί λένε ότι σε γη αργύρου και χρυσού, ούτε χορτάρι φυτρώνει ούτε λουλούδι ανθοφορεί. Οι ίδιοι συμπληρώνουν ότι, όπως σε γη αργύρου και χρυσού δεν φυτρώνει χορτάρι, έτσι και στην καρδιά του υλιστού και άφρονος ανθρώπου δεν επανθεί άλλο αίσθημα, πλην του  «φάγωμεν καί πίωμεν, αὔριον γάρ ἀποθνήσκομεν» . …

«Μέγα εμπόδιο προς σωτηρίαν η προσκόλλησις εις τον πλούτον»

Και πάλι ο πλούσιος είναι το θέμα του σημερινού Ευαγγελίου, αλλά πλούσιος όχι άφρων και ασεβής, αντιθέτως μάλιστα  αυστηρός  και ακριβής τηρητής των δέκα εντολών του Μωσαϊκού νόμου και άνθρωπος που φρόντιζε για την ψυχική του σωτηρία. Πλούσιος, που δεν δυσκολεύθηκε γονυπετής να ρωτήσει τον Ιησού για την αιώνια ζωή. …

Ανδρέας ο Πρωτόκλητος, ο Φιλάδελφος

ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ, Ο ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ Πολλοί τίτλοι προς διάκριση ή ανάδειξη επινοήθηκαν και απεδώθησαν σε εξέχουσες προσωπικότητες και αρκετοί από αυτούς είναι όντως επιτυχείς και διδακτικοί και κατάλληλοι για νουθεσία, διότι περικλείουν νοήματα και αρετές, των οποίων η μίμηση και εφαρμογή εξυπηρετούν κάθε κοινωνία ανθρώπων, ιδιαιτέρως τις χριστεπωνύμους.  Ένας από …

«Εμπόδια και πολλά μάλιστα δια να πλησίαση τις των Ιησούν»

Σε απλή γλώσσα αλλά και πολύ διδακτική, το Ιερό Ευαγγέλιο της ημέρας, ιστορεί πώς ο τυφλός της Ιεριχούς, υπερνίκησε πολλά εμπόδια, για να πετύχει το σκοπό του, που ήταν να πλησιάσει τον Ιησού. Πριν εισέλθουμε στο κυρίως μέρος του θέματος ας αφηγηθούμε συντόμως τα ιστορούμενα. Ο Κύριος Ιησούς , συνοδευόμενος …