Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος

Το απόγευμα της 30ης Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε εορταστική εκδήλωσις στον υπαίθριο χώρο των εκδηλώσεων των παιδικών κατασκηνώσεων του πατρός Γερβασίου στα Συχαινά Πατρών. Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. π.Γερβάσιος Παρακεντές, Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών ανέπτυξε ομιλία με θέμα: “Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος”, παραθέτοντας θαύματα του …

Επίσκοπος Κερνίτσης: “π.Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, ο λόγος του διαχρονικός και τα συγγράμματά του πλούτος ανεκτίμητος”

Την 30η Ιουνίου 2017 το εσπέρας της εορτής των Αγίων Αποστόλων, εις τον Ιερόν Ναόν της Αγίας Παρασκευής των κατασκηνώσεων του π.Γερβασίου, χοροστάτησε εις τον εσπερινόν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ.κ. Χρύσανθος και εν συνεχεία εψάλλει Ιερόν Τρισάγιον στο Γέροντα. Μετά το πέρας του εσπερινού εις τον αίθριο χώρο των …

Η θριαμβεύουσα και στρατευομένη Εκκλησία

Αλλ’ ο ιερός Δίσκος, κατά πολύ μεταγενεστέραν πατερικήν διδασκαλίαν, δέον να εμφανίζη και τους καρπούς της μεγάλης επί του σταυρού θυσίας, δια της συμπαραστάσεως παρά τον άγιον Αμνόν και πάντων όσοι αποτελούν το μεν την Εκκλησίαν των πρωτοτόκων, την εν ουρανοίς θριαμβεύουσαν, όσον και την επί γης στρατευομένην, μηδ’ αυτής …

Ο Αστερίσκος και τα καλύμματα

Όταν το ιερόν έργον της προπαρασκευής των αντιτύπων του σώματος και αίματος του Σωτήρος  ημών τελειώνει και ο ιερεύς συνεπληρώνει το μνημόσυνον των ζώντων και των κεκοιμημένων δια μερίδος και υπέρ εαυτού, ήδη πρέπει να εξασφαλίση τα ευτρεπισθέντα Άγια, από πάσης τυχόν βλάβης, δια της επικαλύψεως αυτών. Ακριβώς δε φρονούμεν, …

Τα σκεύη της ιεράς Προθέσεως

Δια την κανονικήν και λειτουργικήν τέλεσιν της ιεράς Προθέσεως απαιτείται ειδική και επιμελημένη εκπαίδευσις των λειτουργών. Μεγάλη προσοχή απαιτείται προκειμένου να επιλεγούν τα σκεύη, τα οποία θα χρησιμοποιηθώσι, δια την προετοιμασίαν του Μυστηρίου τούτου, εις ο “άγγελοι επιθυμούν παρακύψαι και ου δύνανται”. Η φιλανθρωπία και η ακατάληπτος συγκατάβασις του Δεσπότου …

Πρόθεσις ή Προσκομιδή (Λειτουργία εν εμβρύω)

Η σημασία του όρου “Πρόθεσις” “Ο Θεός, ο Θεός ημών , ο τον ουράνιον άρτον… εξαποστείλας σωτήρα και λυτρωτήν και ευεργέτην… Αυτός ευλόγησον την Πρόθεσίν ταύτην και πρόσδεξαι αυτήν εις το υπερουράνιόν Σου Θυσιαστήριον”. (Από την ευχήν της Προθέσεως) Προτάσομεν της θ.Λειτουργίας την Πρόθεσίν ή Προσκομιδήν, όχι διοτι η θέσις …