Αφιέρωμα στον Αρχιμ. Γερβάσιο Χ.Παρασκευόπουλο 2017, 53 χρόνια από την οσιακή κοίμησή του