Διδασκαλία Βυζαντινής Μουσικής

Αφηγείται η κυρία Αλεξάνδρα Αθανασοπούλου (Σάσα)