Ο Διωγμός του π.Γερβασίου

Αφηγείται η κυρία Αλεξάνδρα Αθανασοπούλου, μαθήτρια του π. Γερβασίου