Τα πρότυπα Κατηχητικά Σχολεία

ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

17. Κατηχητικό σχολείο Αγ. Δημητρίου

Είχε έλθει ένας καθηγητής από την Αγγλία, είχαν πει τότε, και ήλθε να δει τα Κατηχητικά, πώς εργάζεται ο παπούλης στο Κατηχητικό και μας είχε βάλει και η μακαρίτισσα η κυρία Μαρία η Πρεβεζάνου – αυτή είχαμε κατηχήτρια – να μάθουμε από την Ανάσταση του Κυρίου ορισμένα εδάφια, έτσι ρητά και να σηκωθούμε να τα πούμε.

  • Πραγματικά, μου έλεγε η Αντωνία (Θεία π. Παναγιώτη Ρούβαλη) Μαρία μου πώς τα θυμάσαι όλα έτσι;
  • Δεν ξέρω Αντωνία μου. Μέχρι ώρας με τη βοήθεια του Θεού όλα τα θυμάμαι (δεδομένου ότι ήταν μικρά κορίτσια τότε και οι δύο).

Πόσο χάρηκε και ενθουσιάστηκε ο καθηγητής με τη χάρη που τα είπαμε. Τα παιδιά κατέχουν και προσέχουν το Κατηχητικό πώς γίνεται. Μεγάλες λεπτομέρειες και προσοχή μεγάλη σε όλα έδινε (ο π. Γερβάσιος)

Απόσπασμα από τη Συνέντευξη της  κ. Μαρίας Μάνου (Πνευματικό παιδί και Κατηχήτρια στα Κατηχητικά Σχολεία του πατρός Γερβασίου)